UTGIVNING 

Lars Furuland: Mina dagsverken.
Minnen från folkhögskolor, folkbildning, universitet och möten med arbetarförfattare


En litteraturprofessors memoarer

Baksidans text: Vid 80 års ålder ser Lars Furuland tillbaka på sitt liv. Från barndomen i det fjällnära Malung via gymnasieåren i Karlstad till universitetsstaden Uppsala. Uppväxten på en folkhögskola kom att prägla hans intressen och yrkesval. Med egna ögon kunde han bevittna hur denna skolform förmedlade avgörande litteratur- och kulturupplevelser till ungdomar utan studietradition. Här tändes glöden för att ägna livet åt den levande litteraturen.
   Men de författare som värderades högt vid de litterära seminarierna i Uppsala sammanföll nästan aldrig med dem som figurerade inom folkbildningsverksamheten och de breda folklagren. Därför fann Lars Furuland det angeläget att ägna sitt forskarliv åt den folkliga litteraturen, särskilt arbetarlitteraturen. Han röjde på 1960-talet väg för forskningsinriktningen litteratursociologi, som studerar litteraturens växelspel med samhället. Böckernas produktion, spridning och möte med läsarna har i hans efterföljd engagerat en rad litteraturforskare inom områden som folkrörelselitteratur, barnlitteratur och svensk-amerikansk litteratur.
   Sedan pensioneringen har han ägnat sig åt skribentverksamhet, föreläsningar och folkbildning inom sina specialområden, ofta i Bergslagen och Dalarna. Engagemanget har skaffat honom ett rikt kontaktnät bland viktiga kulturbärare ute i landet. Flera av dessa porträtteras i denna bok. Lars Furulands liv i litteraturens tjänst – fyllt av arbete och entusiasm – får här sina konturer.

Uppslag ur boken här » (pdf)
Kulturkämpe av den rätta ullen
(Recension UNT 15 feb 09)
Summering av ett liv i litteraturens tjänst
(Recension SvD 30 mars 09)

Beställ    BOKTITLAR

Av sig själv
På Upptäcktsfärd i Folkhögskolans Värld
Ord mellan rummen
Spegel. Uppsala studenters litteraturklubb (betraktad på ett visst avstånd)
Lars Rydquist: När kvällen skymmer kommer de och söker efter livet
Jan Gudmundsson: Via Amorosa
Clara Salander: Primadonnan Madam Alda
Lars Furuland: Mina dagsverken
Wikfeldt och Vällstrand: Gimospelen – en klassiker i svensk friidrottshistoria
DVD: Sommarspelen i Gimo 1935


LaGun Tomtebogatan 53, 113 38 Stockholm, 08-30 92 46 e-post: info@lagunforlag.se