UTGIVNING 

Gillis Norman:
Bonde- och sångarminnen

Berättelser från gården Järilsbo i Fläckebo socken

Baksidans text: Sen långa år tillbaka lockas dofter från markerna. Kommer igen – smyger i mörkret i ett annat land. Älggräset vajar för vinden i dikesrenen.    Bäckslänten minner om liens gång. Vattenspegeln gömmer tusende små kryp. Skräddarn hoppar. Syrsan spelar sin schackrande melodi. Vandraren ser mot gården.
   Jag har väntat på att få skriva ner händelser och företeelser från gångna tider – på mångas uppmaning och för min tillfredsställelses skull. Mycket kommer ändå att falla i glömska. Kommande generationer kanske inte känner sig motiverade att forska i det som var var mans dagliga angelägenheter, söcken som helg.

Uppslag ur boken här (pdf)
Ett till uppslag ur boken här (pdf)


Beställ    BOKTITLAR

Av sig själv
På Upptäcktsfärd i Folkhögskolans Värld
Ord mellan rummen
Spegel. Uppsala studenters litteraturklubb (betraktad på ett visst avstånd)
Lars Rydquist: När kvällen skymmer kommer de och söker efter livet
Jan Gudmundsson: Via Amorosa
Clara Salander: Primadonnan Madam Alda
Lars Furuland: Mina dagsverken
Wikfeldt och Vällstrand: Gimospelen – en klassiker i svensk friidrottshistoria
DVD: Sommarspelen i Gimo 1935


LaGun Tomtebogatan 53, 113 38 Stockholm, 08-30 92 46 e-post: info@lagunforlag.se