UTGIVNING

 
Nils Söderberg – ett konstnärsporträtt
med en essä av Niels Hebert

Baksidans text: Ända fram till sin död 1970 var Nils Söderberg en obestridd centralfigur i Gästrikekonsten, en brygga mellan de unga och deras engagemang i ett nytt bildspråk och de äldre i Gävleborgsgruppen.
   Hans målningar från Valbo-slätten och den fritt framväxande egnahemsbebyggelsen i Valbo förmedlar en ny syn på måleriets koloristiska möjligheter. Färgen levde ett egenliv i relation till de anspråkslösa motiven och i det omutligt personliga, icke insmickrande måleriska maneret. Han blev de gästrikländska slättbygdernas och de karga moränmarkernas konstnärlige upptäckare. Skogslandskapets kärva skönhet, hyggesbrändernas spår som utplånas av en växtlighet som klär dem i en rik, blond kolorit, “blommande hygge” är en återkommande titel omväxlande till “bränd skog”. (Ur Olle Lundgrens programtext till utställningen “Nils Söderberg till minne” på Länsmuseet Gävleborg 17 juni–7 september 2003.)

Denna skrift ger för första gången en samlad helhetsbild av konstnären Nils Söderberg (1903–1970).

Uppslag ur boken här » (pdf)
Ännu ett uppslag ur boken här » (pdf)

Beställ    BOKTITLAR

Av sig själv
På Upptäcktsfärd i Folkhögskolans Värld
Ord mellan rummen
Spegel. Uppsala studenters litteraturklubb (betraktad på ett visst avstånd)
Lars Rydquist: När kvällen skymmer kommer de och söker efter livet
Jan Gudmundsson: Via Amorosa
Clara Salander: Primadonnan Madam Alda
Lars Furuland: Mina dagsverken
Wikfeldt och Vällstrand: Gimospelen – en klassiker i svensk friidrottshistoria
DVD: Sommarspelen i Gimo 1935


LaGun Tomtebogatan 53, 113 38 Stockholm, 08-30 92 46 e-post: info@lagunforlag.se