UTGIVNING

 
Allan Åkerlund: Liksom fasanen
Ur baksidans text: Liksom fasanen är en avslöjande men också medkännande skildring av en originell herre från flydda tider. Monseigneur som han kallas är en gammal ämbetsman som framlever sina dagar i en före detta skola på den uppländska landsbygden. Med hjälp av Lucas, en närmast blind och döv hund, och Valfrid Paulson, en trofast vapendragare, försöker Monseigneur upprätthålla den oförvitligehet med vilken han sedan urminnes tider har förvaltat sitt ämbete. Det förekommer att han drömmer sig tillbaka till de dagar då framtiden såg ljus ut. Det förekommer också att han känner ett starkt behov av att någon gång i livet få vara sann mot sig själv och uppriktig inför andra.

Uppslag ur boken här

Beställ    BOKTITLAR

Av sig själv
På Upptäcktsfärd i Folkhögskolans Värld
Ord mellan rummen
Spegel. Uppsala studenters litteraturklubb (betraktad på ett visst avstånd)
Lars Rydquist: När kvällen skymmer kommer de och söker efter livet
Jan Gudmundsson: Via Amorosa
Clara Salander: Primadonnan Madam Alda
Lars Furuland: Mina dagsverken
Wikfeldt och Vällstrand: Gimospelen – en klassiker i svensk friidrottshistoria
DVD: Sommarspelen i Gimo 1935


LaGun Tomtebogatan 53, 113 38 Stockholm, 08-30 92 46 e-post: info@lagunforlag.se