UTGIVNING

 

Allan Åkerlund: Mitt älskade Obersalzberg
Ur baksidans text: Mitt älskade Obersalzberg inbjuder läsaren att bli en smula bekant med Sigmund Freud. Dett sker genom några nedslag i hans tankar, liv och arbete från och med januari 1910 till september 1939. Tiden sammanfaller med den moderna antisemitismens framväxt och med nazismens utbredning. Dessa företeelser får ett allt större utrymme i de anteckningar författaren låter Freud föra. Romanen skildrar den store pionjärens många bekymmer för sina nära och kära och för psykoanalysens öden och äventyr i en tid när mörkret tätnar över Europa.

Uppslag ur boken här

Beställ    BOKTITLAR

Av sig själv
På Upptäcktsfärd i Folkhögskolans Värld
Ord mellan rummen
Spegel. Uppsala studenters litteraturklubb (betraktad på ett visst avstånd)
Lars Rydquist: När kvällen skymmer kommer de och söker efter livet
Jan Gudmundsson: Via Amorosa
Clara Salander: Primadonnan Madam Alda
Lars Furuland: Mina dagsverken
Wikfeldt och Vällstrand: Gimospelen – en klassiker i svensk friidrottshistoria
DVD: Sommarspelen i Gimo 1935


LaGun Tomtebogatan 53, 113 38 Stockholm, 08-30 92 46 e-post: info@lagunforlag.se