ARKIV

Gunnar Furuland och Sigrid Lundberg:
Boken öppnar famnen Brev om bildning och kärlek 1921–1926

380 sidor brev mellan folkhögskolläraren Gunnar Furuland och hans elev och blivande hustru Sigrid Lundberg.
Sammanställd av barnbarnet Gunnel Furuland


LaGun Tomtebogatan 53, 113 38 Stockholm, 08-30 92 46 e-post: info@lagunforlag.se