ARKIV

Olandsbygden 2001
42-sidig tidskrift utgiven av Olands hembygdsgille, producerad av LaGun.
Innehåll:
Olands Hembygdsgille 80 år (Gunda Nordvall)
Minnesord över Erhard Wikfeldt och Sylvia Lengstrand
Logen Runeberg – kulturhärd i Alunda (Rune Forslund)
Foghelinarna i Foghammar (Ingvar Foghelin)
En doft av kaffe och varma tanter (Stig Mårtensson minns sin barndoms Upplands Tuna)
En underbar plats att växa upp på. Syskonen Johansson i Vattensta (Gunnel Furuland)
De uslaste bland socknens fattigaste. Om soldatänkor i norduppland under 1800-talet (Annar Orebrand)
Min vän Erhard Wikfeldt (Rune Selén)
Höst hos Harry (Björn-Ola Svankvist fotograferar Harry Winge)
Bildning på bruket. Glimtar ur Gimo föreläsningsförenings historia (Anders Mattsson)
Ingvar Foghelin – uppskattad berättare (Rune Selén)
Olands gruvor (Lena Berg)

Finns att köpa på Alunda bibliotek


LaGun Tomtebogatan 53, 113 38 Stockholm, 08-30 92 46 e-post: info@lagunforlag.se