ARKIV

Olandsbygden 2006
42-sidig tidskrift utgiven av Olands hembygdsgille, producerad av LaGun.
Innehåll:
Minnesord över Sven Ahlström och Ture Geifalk
Natur och historia i Olof Thunmans Uppland (Lars Furuland)
Att skriva roman i hembygdsmiljö (Valter Mattsson)
Tack, järna! – en berättelse om ett gjuteri (Therése Rönnbäck om Alunda järngjuteri)
Prästerna i Olandsbygden under 1700-talet (Carin Bergström)
Fotografen Hilda Nyman från Alunda (Barbro Björnemalm)
Husby säteri i Stavby (Ulla Stafring)
Kor, bönder och politiker längs 288:an mellan Alunda och Gimo (Lennart Johansson)
Ett fiskafänge (Albin Johansson)
Sandströms bageri och Roslagsbröd – ett familjeföretags historia (Gunnel Furuland)
Fredrika Bremer och Ebba Svanberg. Om några brev till en prästdotter i Alunda (Gunnel Furuland)
Nattvard och mazariner – att vara präst i en tid av förändring (Lorentz Ståhlberg)
Finns att köpa på Alunda bibliotek


LaGun Tomtebogatan 53, 113 38 Stockholm, 08-30 92 46 e-post: info@lagunforlag.se