RECENSIONER
Lars Rydquist:
När kvällen skymmer
kommer de och
söker efter livet


 

Lars Rydquist:
När kvällen skymmer kommer de
och söker efter livet

(Btj-recension av Bo Nordstrand)

Lars Rydquists skönlitterära debut med den anspråkslösa undertiteln Ordsamling innehåller filosofiska prosadikter.
Det är “en vandringsstig” för den reflekterande som vill ha sällskap. Rydquist, en pålitlig vägvisare som tar oss genom dagens braskande rubriker och illusionsmakeri, visar på existentiella gåtor vi alla står inför. Det handlar inte om tro och frälsning, utan om att använda tankeförmågan och sinnena.
Reflexionerna är både personliga och allmängiltiga och språket fullt av talande metaforer. Den konstlösa formen ger tankarna fritt spelrum.
Är man som författaren född på 1940-talet, känner man igen mycket: universitetslivet på 1960-talet, illusionslöst beskrivet i “Den heliga anda”, och dagens ungdomskult och förakt för ålderdom och erfarenhet.
Som bibliotekarie reflekterar han över hur litteraturen kodifierar det svårgripbara livsflödet. Att distans är förutsättningen för att få perspektiv på sin tid, blir tydligt på flera ställen: “Bäst att hålla mig en bit från mig själv.”
In summa: en bok full av visdom och tänkvärda uppslag.

LaGun Tomtebogatan 53, 113 38 Stockholm, 08-30 92 46 e-post: info@lagunforlag.se