PROJEKT

De närmaste fyra åren 2016-2019 kommer
förlaget vara fullt upptaget med antologin
Bokliga broderier – trettio års litteraturhistoriska texter
samt en kvartett böcker med utgångspunkt från
Skeda, Järnskog, akademiska lagrar och vardagliga dalar.
Inga manus mottages.

LaGun Tomtebogatan 53, 113 38 Stockholm, 08-30 92 46 e-post: info@lagunforlag.se