LaGun – en presentation

LaGun Förlag – småskaligt, personligt, exklusivt!
LaGun är ett småskaligt bokförlag (startat år 2002) med inriktning mot litteratur, konst och kulturhistoria. Förlaget drivs av Gunnel Furuland, bibliotekarie och litteraturvetare, i samarbete med olika formgivare och tryckerier.

Mer om Lars Wikfeldt här »
Mer om Gunnel Furuland här »

LaGun Tomtebogatan 53, 113 38 Stockholm, 08-30 92 46 e-post: info@lagunforlag.se